· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Ochrona informacji i danych osobowych - standardy unijne i rzeczywistość polska" - Prof. dr hab. Jacek Sobczak

Prof. dr hab. Jacek Sobczak (profesor zwyczajny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Prawa; sędzia Sądu Najwyższego)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Organy ochrony informacji niejawnych w państwach NATO i UE" - Dr hab. Stanisław Hoc
Następny film: Referat "Identyfikacja narodowa harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat - ważnym standardem Europejczyków w obecnych i nadchodzących czasach (Poza ustrojowo-prawne zagrożenia dla realizacji standardów demokracji i praw człowieka)" - Prof. dr hab. Wojciech Pomykało
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Organy ochrony informacji niejawnych w państwach NATO i UE" - Dr hab. Stanisław Hoc
Następny film: Referat "Identyfikacja narodowa harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat - ważnym standardem Europejczyków w obecnych i nadchodzących czasach (Poza ustrojowo-prawne zagrożenia dla realizacji standardów demokracji i praw człowieka)" - Prof. dr hab. Wojciech Pomykało