· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego" – Mgr Tomasz Borowiec

Mgr Tomasz Borowiec (doktorant UJK)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Polska nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej - czy może łamać prawa obywatela do informacji? Uwagi na tle standardów europejskich" Mgr Grzegorz Kowalski
Następny film: Referat "Przestrzeganie praw człowieka – egzaminatora w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców" - Mgr inż. Tomasz Dziuganowski
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Polska nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej - czy może łamać prawa obywatela do informacji? Uwagi na tle standardów europejskich" Mgr Grzegorz Kowalski
Następny film: Referat "Przestrzeganie praw człowieka – egzaminatora w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców" - Mgr inż. Tomasz Dziuganowski