· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka" Mgr Marcin Kapka

Mgr Marcin Kapka (doktorant UJK)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Realizacja postanowień Karty Praw Podstawowych w zakresie prawa do dobrej administracji na przykładzie praktyki polskich organów podatkowych oraz w świetle orzeczeń ETS (TSUE)" – Mgr Bartłomiej Hejnar
Następny film: Referat "Wpływ procedury przedakcesyjnej do Unii Europejskiej na demokratyzację w państwach kandydujących" - Mgr Dorota Stempniak
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Realizacja postanowień Karty Praw Podstawowych w zakresie prawa do dobrej administracji na przykładzie praktyki polskich organów podatkowych oraz w świetle orzeczeń ETS (TSUE)" – Mgr Bartłomiej Hejnar
Następny film: Referat "Wpływ procedury przedakcesyjnej do Unii Europejskiej na demokratyzację w państwach kandydujących" - Mgr Dorota Stempniak