· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Przestrzeganie praw człowieka – egzaminatora w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców" - Mgr inż. Tomasz Dziuganowski

Mgr inż. Tomasz Dziuganowski (v-ce Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców),
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego" – Mgr Tomasz Borowiec
Następny film: Referat "Karta Praw Podstawowych Republiki Czeskiej a międzynarodowe standardy praw człowieka – inspiracja w trakcie prac przygotowawczych" - Prof. Jan Filip
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego" – Mgr Tomasz Borowiec
Następny film: Referat "Karta Praw Podstawowych Republiki Czeskiej a międzynarodowe standardy praw człowieka – inspiracja w trakcie prac przygotowawczych" - Prof. Jan Filip