· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Wpływ procedury przedakcesyjnej do Unii Europejskiej na demokratyzację w państwach kandydujących" - Mgr Dorota Stempniak

Mgr Dorota Stempniak (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka" Mgr Marcin Kapka
Następny film: Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja: mgr Dorota Stempniak, mgr Marta Klimas.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka" Mgr Marcin Kapka
Następny film: Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja: mgr Dorota Stempniak, mgr Marta Klimas.