· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Przestrzeganie Praw Dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka oraz Karty Praw Podstawowych, a funkcjonalność organów państwowych na przykładzie Polski i Niemiec" - Paula Kotowska

Paula Kotowska (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Aplikowanie zasady podziału władzy w Federacji Rosyjskiej – między tradycją rodzimą a zachodnioeuropejską" - Dr Jacek Zaleśny
Następny film: Referat "Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ujednolicenie standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie" – Mgr Dobrosława Budzianowska
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Aplikowanie zasady podziału władzy w Federacji Rosyjskiej – między tradycją rodzimą a zachodnioeuropejską" - Dr Jacek Zaleśny
Następny film: Referat "Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ujednolicenie standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie" – Mgr Dobrosława Budzianowska