· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Organy ochrony informacji niejawnych w państwach NATO i UE" - Dr hab. Stanisław Hoc

Dr hab. Stanisław Hoc (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Opolski,Kierownik Katedry Prawa Karnego)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Grupy dyspozycyjne w kształtowaniu bezpiecznego społeczeństwa" – Prof. dr hab. Jan Maciejewski
Następny film: Referat "Ochrona informacji i danych osobowych - standardy unijne i rzeczywistość polska" - Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Grupy dyspozycyjne w kształtowaniu bezpiecznego społeczeństwa" – Prof. dr hab. Jan Maciejewski
Następny film: Referat "Ochrona informacji i danych osobowych - standardy unijne i rzeczywistość polska" - Prof. dr hab. Jacek Sobczak