· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Adaptacja standardów międzynarodowych praw człowieka w dziedzinie sądownictwa na Ukrainie" - Doc. dr Olga Juchymiuk, Włodzimierz Kravczuk

Doc. dr Olga Juchymiuk, Włodzimierz Kravczuk (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku, Ukraina),
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "The Role of the Venice Commission in Securing Political Rights in Ukraine" - Olena Lysenko
Następny film: Referat "Standardy ochrony praw człowieka w Radzie Europy a instytucja Rzecznika Praw Człowieka w podmiotach Federacji Rosyjskiej" – Mgr Edward Denkiewicz
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "The Role of the Venice Commission in Securing Political Rights in Ukraine" - Olena Lysenko
Następny film: Referat "Standardy ochrony praw człowieka w Radzie Europy a instytucja Rzecznika Praw Człowieka w podmiotach Federacji Rosyjskiej" – Mgr Edward Denkiewicz