· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Aksjologiczne podstawy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego" - Dr Łukasz Pikuła

Dr Łukasz Pikuła (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Propozycja systematyzacji problemów dyskusyjnych - prof. Jan Barcz
Następny film: Referat "Realizacja przez jednostkę przed sądami krajowymi roszczeń przewidzianych w aktach prawnych Unii Europejskiej" - Dr Przemysław Mijal
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Propozycja systematyzacji problemów dyskusyjnych - prof. Jan Barcz
Następny film: Referat "Realizacja przez jednostkę przed sądami krajowymi roszczeń przewidzianych w aktach prawnych Unii Europejskiej" - Dr Przemysław Mijal