· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce" – Dr Joanna Szymoniczek

Dr Joanna Szymoniczek (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Zgwałcona, sparaliżowana, niepokonana: sprawa L.C. przeciwko Peru przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet jako odzwierciedlenie standardów ochrony praw kobiet" - Dr Anna Śledzińska-Simon
Następny film: Referat "Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w aspekcie ich kultury i tożsamości" – Mgr Mirosław Kałużny
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Zgwałcona, sparaliżowana, niepokonana: sprawa L.C. przeciwko Peru przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet jako odzwierciedlenie standardów ochrony praw kobiet" - Dr Anna Śledzińska-Simon
Następny film: Referat "Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w aspekcie ich kultury i tożsamości" – Mgr Mirosław Kałużny