· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Międzynarodowe standardy praw człowieka a pomnażanie potencjału społeczeństw w zakresie kapitału ludzkiego" - Dr hab. Jerzy J. Kolarzowski

Dr hab. Jerzy J. Kolarzowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Identyfikacja narodowa harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat - ważnym standardem Europejczyków w obecnych i nadchodzących czasach (Poza ustrojowo-prawne zagrożenia dla realizacji standardów demokracji i praw człowieka)" - Prof. dr hab. Wojciech Pomykało
Następny film: prof. Jerzy Jaskiernia w imieniu organizatorów konferencji podziękował wszystkim uczestnikom za referaty, komunikaty i dyskusję i zapowiedział dalsze prace nad problematyką poruszaną w czasie obrad.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Identyfikacja narodowa harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat - ważnym standardem Europejczyków w obecnych i nadchodzących czasach (Poza ustrojowo-prawne zagrożenia dla realizacji standardów demokracji i praw człowieka)" - Prof. dr hab. Wojciech Pomykało
Następny film: prof. Jerzy Jaskiernia w imieniu organizatorów konferencji podziękował wszystkim uczestnikom za referaty, komunikaty i dyskusję i zapowiedział dalsze prace nad problematyką poruszaną w czasie obrad.