· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Prof.Andrzej Rzepliński Prezes Trybunału Konstytucyjnego

ProfAndrzej Rzepliński Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:14 luty 2014
Tagi: prawaczłowieka
Pierwsza sesja plenarna: "Nowe wyzwania i rozwiązania w międzynarodoWYm systemie ochrony praw człowieka".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:14 luty 2014
Tagi: prawaczłowieka