· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Prof.Anna Barakowska (Uniwersytet Warszawski): "ONZ-owska Deklaracja Praw Człowieka - spis czcigodnych życzeń czy pożyteczny dokument? Kilka uwag o wolności religijnej na marginesie eseju Leszka Kołakowskiego"

Prof.Anna Barakowska:"ONZ-owska Deklaracja Praw Człowieka - spis czcigodnych życzeń czy pożyteczny dokument? Kilka uwag o wolności religijnej na marginesie eseju Leszka Kołakowskiego"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:05 marca 2014
Tagi: prawa człowieka
Zespół problemowy nr 8 - Prawa człowieka w obszarze wolności słowa, wyznania i ochrony wizerunku - nowe wyzwania i rozwiązania
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:05 marca 2014
Tagi: prawa człowieka