· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Mgr Dorota Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Ruchów Politycznych):"Ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii".

mgr Dorota Maj: "Ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawaczłowieka
Zespół problemowy nr 8: "Prawa człowieka w obszarze wolności słowa, wyznania i ochrony wizerunku - nowe wyzwania i rozwiązania"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawaczłowieka