· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Dyskusja · Zespół problemowy nr 8 (Prawa człowieka w obszarze wolności słowa, wyznania i ochrony wizerunku - nowe wyzwania i rozwiązania).

Dyskusję prowadzi prof acek Sobczak (SWPS Warszawa, sędzia Sądu Najwyższego) .
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawaczłowieka
W dyskusji udział wzięli: mgr Karolina Świtała (doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Dorota Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Ruchów Politycznych), Hanna Banaś i Joanna Banasiuk.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawaczłowieka