· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Prof.Jerzy Kolarzowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Ekonomiczno-Prawny): "Kultura większości - kultura mniejszości. Polityka kulturowa państw w świetle konwencji Rady Europy i dyrektyw Unii Europejskiej"

Prof. Jerzy Kolarzowski: "Kultura większości - kultura mniejszości. Polityka kulturowa państw w świetle konwencji Rady Europy i dyrektyw Unii Europejskiej"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawa człowieka
Trzecia sesja plenarna: Nowe wyzwania i rozwiązania w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:03 marca 2014
Tagi: prawa człowieka