· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Mgr Joanna Przyjemska (doktorantka w INP PAN, Warszawa): "Zagrożenia dla wolności słowa w Internecie w świetle propozycji nowych uregulowań prawnych na terenie Unii Europejskiej".

Mgr Joanna Przyjemska: "Zagrożenia dla wolności słowa w Internecie w świetle propozycji nowych uregulowań prawnych na terenie Unii Europejskiej".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:04 marca 2014
Tagi: prawa człowieka
Zespół problemowy nr 8 : "Prawa człowieka w obszarze wolności słowa, wyznania i ochrony wizerunku - nowe wyzwania i rozwiązania".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:04 marca 2014
Tagi: prawa człowieka