· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Dr Marcin Pomarański (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Ruchów Politycznych): "Fundamentalizm a prawa człowieka. Dehata nad granicami interwencjl na rzecz ochrony praw człowieka na gruncie amerykańskiej prawicy politycznej i religijnej."

Dr. Marcin Pomarański: "Fundamentalizm a prawa człowieka. Dehata nad granicami interwencjl na rzecz ochrony praw człowieka na gruncie amerykańskiej prawicy politycznej i religijnej."
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:26 luty 2014
Tagi: prawaczłowieka
Zespół problemowy: "Prawa człowieka w obszarze wolności słowa, wyznania i ochrony wizerunku - nowe wyzwania i rozwiązania".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:26 luty 2014
Tagi: prawaczłowieka