· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Murat Tumay assistant Professor, Selcuk University, Law Faculty Hukuk FakUltesi KampuslKonya, Turcja) Refereat w języku angielskim.

Murat Tumay: The Concept of 'Necessary in a Democratic Society' in Restriction oj Fundamental Rights - a Reflection from European Convention on Human Rights"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:23 luty 2014
Tagi: prawa człowieka, prawa obywatela
Referat w ramach drugiej sesji plenarnej: "Nowe wyzwania i rozwiązania w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Data publikacji:23 luty 2014
Tagi: prawa człowieka, prawa obywatela